‘Do better or die’: drie goede cocreatie-voornemens

This article was first published on FrankWatching.com

Cocreatie is de hype voorbij. Het is duidelijk een ‘blijvertje’ dat wereldwijd een groeiende impact zal hebben. Het is ook een belangrijke speler in een trend die snel om zich heen grijpt: de zuivering van producten, producenten en de productieketen. Deze trend maakt de gevestigde grote spelers in de markt (terecht) nerveus.

De startupbeweging – gedreven door jonge ondernemers die weigeren de traditionele regels van grote corporaties en overheden te volgen – brengt een drastische verandering teweeg in de markt. Wij zien de volgende twee kernthema’s als drijvende krachten in deze verandering: kansen en verantwoording.

Kansen: onvervulde behoeften invullen
Hoewel deze tijd zich kenmerkt door economische achteruitgang, is het ook een tijd van kansen. Kansen voor nieuwe initiatieven die oude wetten buigen en een verschuiving in de gevestigde verhoudingen teweeg brengen. Het innovatieklimaat is nog nooit zo gunstig geweest voor onafhankelijke startups die bestaande producten en services willen verbeteren en onvervulde behoeften in willen vullen volgens het ‘win more‘-principe: goed voor de producent, de eindgebruiker en uiteindelijk de wereld.

Nooit eerder was de toegang tot kennis, netwerken en middelen om nieuwe ideeën te ontwikkelen zo open en alom toegankelijk als tegenwoordig. Wie dit herkent en er gebruik van maakt, realiseert ongeëvenaarde successen.

Voorbeelden: innovatieve digitale lesmethoden & telecom
Blink Educatie ontwikkelt innovatieve digitale lesmethoden in cocreatie met kinderen, docenten, software engineers en onderwijsdeskundigen en doorbreekt daarmee het bestaande monopolie in het onderwijs in Nederland. Ook de telecomprovider *Bliep – een nieuwe speler op de Nederlandse telecommarkt, die geheel in cocreatie met jongeren is ontstaan en in coproductie met hen wordt uitgevoerd – is erin geslaagd om snel uit te groeien tot het nummer één telecommerk voor tieners en jongvolwassenen in een markt die eerder bestempeld werd als verzadigd.

Verantwoording: de impact van het oordeel van consumenten
In een wereld waar publieke campagnes binnen enkele dagen een enorme impact hebben, is verantwoording een kracht die je niet kunt negeren. Bezorgde consumenten verdiepen zich in de wondere wereld van de productie achter hun alledaagse producten en diensten. Hun oordeel (of dit nu technisch juist is of niet) kan immense gevolgen hebben. Bloggers zoals de Foodbabe en social media-campagnes van initiatieven als Avaaz en SumOfUs, kunnen zoveel sociale druk genereren, dat bedrijven zoals Chick-fil-A, Starbucks, Kraft en Chipotle zich gedwongen voelen om hun productieprocessen te verbeteren.

‘Do better or die’
Deze twee krachten gebundeld – kansen en verantwoording – stuwen ons naar een nieuw paradigma dat draait om echte waardecreatie. In dit paradigma is het welbevinden van onze aarde en haar bewoners de drijvende kracht. Het nieuwe paradigma is ontstaan uit de behoefte te delen, in plaats van te heersen en heeft als adagium: ‘do better or die’.

Het nieuwe paradigma vraagt van bestaande ketens en proposities dat zij van binnenuit volledig transparant en ‘schoon’ worden en verlangt tegelijkertijd van nieuwe spelers dat zij hun organisatie transparant, eerlijk en helder inrichten. Bedrijven die er voor kiezen gesloten, oneerlijk en ondoorzichtig te blijven, zien vroeg of laat een krachtige klantgedreven concurrent opkomen die wèl volgens de nieuwe regels werkt en daardoor snel de voorkeur geniet van het publiek.

Het Cocreatie-paradigma: 3 voornemens
We geven dit nieuwe paradigma de naam Cocreatie-paradigma. Het kernprincipe is dat je alleen waarde creëert door het betrekken van diegenen voor wie je iets ontwikkelt. Hoewel het voor startups makkelijker is om een nieuw paradigma te omarmen, kunnen ook bestaande organisaties veranderen om aan de behoeften van morgen te voldoen. Zodra je als gevestigde speler erkent dat het noodzakelijk is om je aan te passen aan de nieuwe wetten, moet je drie dingen doen:

1. Extraspectie
Verlaat de ivoren toren en zie de kansen die zich overal om ons heen bevinden voor diegenen die klaar zijn om volgens de nieuwe regels te spelen. Raak enthousiast, geïnspireerd en bereid je voor om mee te doen!

2. Introspectie
Zet die roze bril af en onderwerp je eigen organisatie aan een grondig onderzoek. Verander wat veranderd moet worden om volledige verantwoordelijkheid te durven nemen voor wat er over blijft. Wees er trots op en deel het met de wereld!

3. Cocreatie
Nodig de eindgebruiker en andere relevante partijen uit om samen een mooie toekomst te cocreëren – een toekomst die duurzaam is voor zowel de organisatie, als haar gebruikers als uiteindelijk de hele wereld.

Maak dit je goede voornemen voor 2015!

 

Authors: Maarten Pieters & Stefanie Jansen, Copyright 2014

 

Continue to other TheCoCreators’ blogposts, thoughts and articles!

Comments are closed.